Klachtenprocedure

Er heeft een incident met een cliënt en een uitzendkracht van uw organisatie plaatsgevonden. Hoe verloopt het proces vervolgens bij het PNIL bureau? En hoe verhoudt inschrijver zich tot de uitzendkracht als opdrachtgever? Wat mogen we van elkaar verwachten?

Het proces

1. U stuurt uw klacht naar klacht@uwzorgbemiddelaar.nl.

2. Binnen 2 werkdagen sturen wij u een ontvangstbevestiging en wordt er telefonisch contact opgenomen.

3. Binnen 10 werkdagen volgt een schriftelijk gedetailleerde reactie op de klacht (na grondig onderzoek).

4. Indien u niet tevreden bent kunt u reageren met verdere opmerkingen en/of aanvullende informatie.

5. Na ontvangst van eventuele aanvullende informatie volgt een definitief oordeel.

De verhoudingen

6. Definitief oordeel volgt uiterlijk <4 weken na ontvangst klacht.

7.  Definitief oordeel met mogelijke gevolgen worden besproken met zorgverlener en met opdrachtgever.

8. Indien gewenst bemiddelen wij in gesprek tussen zorgverlener en opdrachtgever.

9. Indien nodig bemiddelt opdrachtgever in gesprek tussen zorgverlener en client.

De verwachtingen

10. Onze uitvoerende functies stoppen bij de interactie tussen zorgverlener en opdrachtgever, wij verwachten dat communicatie richting client uitgevoerd wordt door opdrachtgever.